Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

18.535

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.400

Hình sự

5.393

Dân sự

9.067

Hôn nhân và gia đình

399

Kinh doanh thương mại

153

Hành chính

48

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.074

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv