Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

25.626

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.098

Hình sự

8.009

Dân sự

12.346

Hôn nhân và gia đình

537

Kinh doanh thương mại

183

Hành chính

86

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.366

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv