Skip to main content

Thông báo

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

8.436

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.166

Hình sự

2.015

Dân sự

4.298

Hôn nhân và gia đình

213

Kinh doanh thương mại

76

Hành chính

15

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

653

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv