Skip to main content

Bình luận khoa học pháp lý: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH”

(19/06/2020 16:35)

Theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo do người khởi kiện nộp, Chánh án Tòa án sẽ phân công Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Trong một số trường hợp, Thẩm phán được phân công xem xét đơn khởi kiện sẽ ban hành văn bản trả lại đơn khởi kiện nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật Tố tụng hành chính. Nếu không thống nhất việc trả lại đơn khởi kiện của Thẩm phán thì người khởi kiện được quyền khiếu nại theo quy định. Liên quan đến giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện, phát sinh một số vấn đề vướng mắc cần đặt ra xem xét dưới góc nhìn pháp luật.

Quyền khởi kiện vụ án hành chính là quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Do đó, khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Quyền khởi kiện này được quy định cụ thể tại Điều 115 của Luật Tố tụng hành chính. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp người khởi kiện thực hiện việc khởi kiện đều được Tòa án thụ lý giải quyết. Theo đó, có một số trường hợp buộc Tòa án phải trả lại đơn khởi kiện được quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật Tố tụng hành chính như trong trường hợp người khởi kiện không có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ; sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hay như trả lại đơn khởi kiện trong trường hợp sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án… Khi trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện thì Thẩm phán được phân công xem xét đơn khởi kiện phải ban hành văn bản (được thể hiện dưới hình thức Thông báo) trả lại đơn khởi kiện và ghi rõ lý do của việc trả lại đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện không thống nhất với việc trả lại đơn khởi kiện của Thẩm phán thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại.

Tại Điều 124 của Luật Tố tụng hành chính quy định về giải quyết khiếu nại trong việc trả lại đơn khởi kiện có nêu rõ, ngay sau khi nhận được khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phải phân công một Thẩm phán xem xét, giải quyết khiếu nại. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ có liên quan đến việc trả lại đơn khởi kiện, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và người khởi kiện có khiếu nại, Thẩm phán phải ra một trong các quyết định: a) giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện và thông báo cho người khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp; b) nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án. Tuy nhiên, Luật Tố tụng hành chính lại không quy định cụ thể trường hợp người khởi kiện có khiếu nại rút lại khiếu nại. Giả sử trường hợp đặt ra, tại phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, người khiếu nại rút lại khiếu nại thì trong trường hợp này Thẩm phán sẽ xử lý như thế nào. Vì vậy, trong thực tiễn giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện còn nhiều cách hiểu và nhiều quan điểm khác nhau:

Theo quan điểm thứ nhất, trường hợp người khiếu nại rút lại khiếu nại tại phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại thì Thẩm phán được phân công giải quyết khiếu nại phải ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại. Bởi lẽ, trong trường hợp này người khiếu nại đã rút lại khiếu nại, sự việc đã được chấm dứt do người khiếu nại không còn khiếu nại. Theo quan điểm này, mặc dù Luật Tố tụng hành chính không quy định cụ thể trường hợp người khiếu nại rút lại khiếu nại nên cần phải áp dụng tương tự như trường hợp người khởi kiện rút lại đơn khởi kiện được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 143 của Luật Tố tụng hành chính. Do đó, để tôn trọng quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự, Thẩm phán phải ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Theo quan điểm thứ hai, trường hợp người khiếu nại rút lại khiếu nại tại phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại thì Thẩm phán được phân công giải quyết khiếu nại vẫn phải tiến hành xem xét, giải quyết khiếu nại để từ đó ban hành quyết định giải quyết khiếu nại và giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 124 của Luật Tố tụng hành chính. Chúng tôi hoàn toàn thống nhất với quan điểm này. Bởi lẽ, Điều 124 của Luật Tố tụng hành chính chỉ quy định, tại phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, Thẩm phán chỉ được ra một trong các quyết định là giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện và thông báo cho người khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp; hay nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành thụ lý vụ án chứ không quy định trường hợp người khiếu nại rút lại khiếu nại thì Thẩm phán được đình chỉ giải quyết khiếu nại. Do đó, việc Thẩm phán ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại là không đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, do Luật Tố tụng hành chính chưa quy định cụ thể trường hợp người khởi kiện có khiếu nại rút lại khiếu nại tại phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại nên còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Do đó, để pháp luật được áp dụng thống nhất, chúng tôi kiến nghị cần bổ sung vào khoản 4 Điều 124 của Luật Tố tụng hành chính thêm trường hợp Thẩm phán được đình chỉ giải quyết khiếu nại nếu tại phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại người khởi kiện có khiếu nại rút lại khiếu nại. Tuy nhiên, thời gian để sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hành chính sẽ diễn ra trong một thời gian dài. Do đó, trong điều kiện cấp thiết hiện nay, để áp dụng thống nhất quy định của pháp luật, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Thẩm phán Thiềm Quốc Khanh - TAND Tp. Cần Thơ


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 2084
cdscv