Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

22.560

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.747

Hình sự

6.936

Dân sự

10.975

Hôn nhân và gia đình

469

Kinh doanh thương mại

178

Hành chính

54

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.200

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv