Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

22.493

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.743

Hình sự

6.904

Dân sự

10.945

Hôn nhân và gia đình

468

Kinh doanh thương mại

178

Hành chính

54

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.200

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv