Loading...
Skip to main content

Thông báo

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

17.941

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.328

Hình sự

5.225

Dân sự

8.744

Hôn nhân và gia đình

387

Kinh doanh thương mại

153

Hành chính

47

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.056

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv